PRODUCTS Home >> Products
Number : MRD-L05
Detail :

Sliding bolt,flat
100x45mm
120x45mm
140x50mm
160x60mm


Copyright © 2014 Ningbo M.R.D. Tel: +86-574-88398258 Fax: +86-574-88398257 E-mail: mrd@mrdfittings.com
Add: Qihu village Gaoqiao town. Yinzhou district, Ningbo, Zhejiang province, China  浙ICP备2023008222号